ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

ภาพบรรยากาศการพบปะระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนในแต่ละคนและร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ

Read More