กิจกรรม-รับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนที่สนใจลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ปีการศึกษา2564 ให้นักเรียนจัดตั้งทีม
และสแกน QR Code เพื่อสมัครได้เลยค่ะ
#สนใจสามารถสแกน QR Code สมัครได้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูเจนและครูปอนะคะ

Related posts

Leave a Comment