ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เรื่อง ขยายเวลาเรียนออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศฉบับที่9/2564 เรื่อง กาขยายเวลาเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่วันที่15 -30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom,Google Meet หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

Related posts

Leave a Comment