กิจกรรม-เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่5 พฤสจิกายน 2564 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำจากเทศบาลตำบลกรูดมาช่วยฉีดน้ำทำความสะอาดโรงเรียน ร่วมกับครูและบุคลากรในโรงเรียนเตรียมความพร้อมในกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

Related posts

Leave a Comment