ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศฉบับที่8/2564 เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ วันที่1 -15 พฤศจิกายน 2564

ผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom,Google Meet

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

Related posts

Leave a Comment