กิจกรรม-เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1รอบที่2

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยาเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รอบที่2 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

Related posts

Leave a Comment