ขอเชิญร่วมเสวนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชม การเสวนาหัวข้อ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน ผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมลงทะเบียนรับเกียรติบัตรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร
#ลิงค์ลงทะเบียน
https://zoom.us/j/5959153871?pwd=TjFpZlhnd0lBUE5JK0Y0eHZKbXZ1UT09#success
#ลิงก์วิดีถ่ายทอดสด
Facebook งานประชาสัมพันธ์ ท่าเฟืองวิทยา
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022298027292

Related posts

Leave a Comment