คู่มือและแผนเผชิญไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Related posts

Leave a Comment