ภาพบรรยากาศการพบปะระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนในแต่ละคนและร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Post Views: 122