ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
หมู่ 6 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0-7729-7182? โทรสาร. 0-7729-7182
email. tfvschool11@gmail.com