แผน คู่มือ สื่อและนวัตกรรม

ผลงานนวัตกรรม เรื่อง อิฐบล็อกเรืองแสงจากเปลือกหอยนางรม ครูดุจกมล จินดาวงศ์และครูสุพัตรา พชรลัดดาวัลย์