โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP no.2

11-12 มิถุนายน 2563

ผู้อำนวยการปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ ยรรยายและเปิดการอบรม

Permanent link to this article: https://www.tfv.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80