ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
1. นายภิญโญ รินเกลื่อน ผู้ดูแล ร.ร. สาขา

ครูใหญ่

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการ

2537 – 2540

2541 – 2543

2544 – 2545

2546 – 10 ธ.ค. 2551

2 นายเฉลียว พุ่มช่วย ผู้อำนวยการ 11 ธ.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 2555
3 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการ 3 ม.ค. 2556? – 20 พย. 2557
4. นายพรชัย จันทร์รงค์ ผู้อำนวยการ 20 พ.ย. 2557 – 9 พ.ย.2561
5 นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ ผู้อำนวยการ 12 พ.ย.2561-ปัจจุบัน

Permanent link to this article: https://www.tfv.ac.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ใส่ความเห็น