คำขวัญ-ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญญาโลกสมิ? ปช? โชโต? หมายถึง? ปัญญา? คือแสงสว่างในโลก

คติพจน์ประจำโรงเรียน

สืบสานความเป็นไทย?? เคารพผู้ใหญ่?? ใฝ่ศึกษา?? กีฬาเด่น?? เน้นคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน?

ฟ้า – ขาว

สีขาว? หมายถึง?? สีแห่งความบริสุทธิ์? สุภาพ? อ่อนโยน

สีฟ้า??? หมายถึง?? สีแห่งความเชื่อมั่น? สงบ

Permanent link to this article: https://www.tfv.ac.th/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2

ใส่ความเห็น