ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลื่อกผลงานนวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นายตะวัน บุญนาถ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,13:48  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดนวัตกรรมโครงการ Cap-Coner Stone
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา พชรลัดดาวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,13:44  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดนวัตกรรมโครงการ Cap-Coner Stone
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดุจกมล จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,13:29  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..