ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผ่านพิจารณาได้รับทุน 1 ใน 10 รางวัลโครการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อนักเรียน : นายอตินันต์ สาริปา /นางสาววรินธร สกุลพันธ์ /นางสาวจุฬาภัทร วาหะรักษ์ /นางสาวนางสาวจารุวรรณ ทองสุข /
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,13:25   อ่าน 148 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดนวัตกรรมโครงการ Cap-Coner Stone
ชื่อนักเรียน : น.ส.สุนิษา คงพูล /น.ส.ธิดารัตน์ คุ้มสุวรรณ /ด.ญ.กัญญษพัชร เกลี้ยงมุณี /น.ส.อารียา นาแพง /นายอตินันท์
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,11:36   อ่าน 155 ครั้ง