ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
เผยแร่ข้อมูลสถานศึกษาสีขาว
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
รับสมัครนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ตารางสอบกลางภาค 2/2565
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
ตารางสอบกลางภาค 1/2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เรื่องตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1-2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65