ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมารายงานตัว ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.และมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,06:16   อ่าน 100 ครั้ง