ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยารับสมัครนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4
ระหว่างวันที่11-15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น.
หลักฐานการสมัคร
1. ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียน
2. สำเนาทะเบียนของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครอง 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครอง 1 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,12:09   อ่าน 171 ครั้ง