รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
หมู่ 6   ตำบลกรูด  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์แฟกส์ 077297182


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :