กิจกรรม-รับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนที่สนใจลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ปีการศึกษา2564 ให้นักเรียนจัดตั้งทีม และสแกน QR Code เพื่อสมัครได้เลยค่ะ #สนใจสามารถสแกน QR Code สมัครได้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูเจนและครูปอนะคะ

Read More

กิจกรรม-รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบปกติ

วันที่12 พฤศจิกายน? โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา? ได้รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2/2564

Read More