คู่มือและแผนเผชิญไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่โรงเรียนโครงการปลอดยาเสพติด

เอกสารเผยแพร่การดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข สามารถติดตามรายละเอียดได้จากลิงก์ด้านล่าง เล่ม ๑ โรงเรียนสีขาว

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว

เอกสารเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงก์ด้านล่าง Best-Practice-สถานศึกษาสีขาว-รร.ท่าเฟืองวิทยา

อ่านเพิ่มเติม