กิจกรรม-รับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนที่สนใจลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ปีการศึกษา2564 ให้นักเรียนจัดตั้งทีม และสแกน QR Code เพื่อสมัครได้เลยค่ะ #สนใจสามารถสแกน QR Code สมัครได้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูเจนและครูปอนะคะ

Read More

คู่มือและแผนเผชิญไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read More

เอกสารเผยแพร่โรงเรียนโครงการปลอดยาเสพติด

เอกสารเผยแพร่การดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข สามารถติดตามรายละเอียดได้จากลิงก์ด้านล่าง เล่ม ๑ โรงเรียนสีขาว

Read More