ส่งมอบงานก่อสร้างโรงฝึกงาน 100/27

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

Related posts

Leave a Comment