งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.tfv.ac.th/archives/1133

ใส่ความเห็น