«

»

ขอคุณ บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอขอบคุณ?บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มอบครุภัณฑ์ เป็นเงิน 127,200 บาท เพื่อมาทดแทนครุภัณฑ์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยได้รับมอบครุภัณฑ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนขอบคุณในความกรุณาครั้งนี้

20170218_110720 20170218_110650 20170218_105457 20170218_105424 20170218_104800 20170218_104621 20170218_104525 20170218_100806 20170218_100514 20170218_1045570

ใส่ความเห็น