«

»

ขอบคุณ โตโยต้าตาปี สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอขอบคุณ บริษัทโตโยต้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ช่วยเหลือ
มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียน รวมทั้งยังได้นำพนักงานของบริษัท มาช่วยฝื้นฟูโรงเรียนหลังจากประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

ใส่ความเห็น