«

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่4? ในวันที่ 22,23,25,26 และ 27 มีนาคม 2562? เวลา 08.30-16.30 น.

ใส่ความเห็น