มัธยมศึกษาปีที่1

ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

Leave a Comment