มัธยมศึกษาปีที่1

ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

Permanent link to this article: http://www.tfv.ac.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881

ใส่ความเห็น