ช่องทางติดต่อโรงเรียน

Facebook โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
line กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
หมู่ 6 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0-7729-7182 โทรสาร. 0-7729-7182
email. tfvschool11@gmail.com

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์