ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
หมู่ 6 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0-7729-7182? โทรสาร. 0-7729-7182
email. tfvschool11@gmail.com
Permanent link to this article: http://www.tfv.ac.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2