นวัตกรรม/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

Best-Practice-สถานศึกษาสีขาว-รร.ท่าเฟืองวิทยา

ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

แบบฟอร์มพัสดุใหม่1

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 102/27

ขอคุณ บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอขอบคุณ?บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มอบครุภัณฑ์ เป็นเงิน 127,200 บาท เพื่อมาทดแทนครุภัณฑ์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยได้รับมอบครุภัณฑ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนขอบคุณในความกรุณาครั้งนี้

20170218_110720 20170218_110650 20170218_105457 20170218_105424 20170218_104800 20170218_104621 20170218_104525 20170218_100806 20170218_100514 20170218_1045570

ขอบคุณ โตโยต้าตาปี สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอขอบคุณ บริษัทโตโยต้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ช่วยเหลือ
มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียน รวมทั้งยังได้นำพนักงานของบริษัท มาช่วยฝื้นฟูโรงเรียนหลังจากประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียน

 

สนใจไฟล์เอกสาร คู่มือกิจกรรม ดาวน์โหลดได้ที่ กลุ่มงาน >งานวิชาการ

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมไดม่อน สุราษฎร์ธานี

20151107_092633 20151107_092608 20151107_093634
20151107_093008 20151107_081248 20151107_081257
20151107_081231 20151107_151158 20151107_085944

กีฬาสี

กิจกรรมกีฬสีนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ? วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

ประชุมอบรม การทำสถานศึกษาพอเพียง

ประชุมอบรม การทำสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ?วิทยากรโดย อ.บุญส่ง ?ศุภศิริรัตน์ ?รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

20150513_10540920150513_10544520150513_105441 20150513_105430 20150513_105419 20150513_105403