Feb 23

ขอคุณ บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอขอบคุณ บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มอบครุภัณฑ์ เป็นเงิน 127,200 บาท เพื่อมาทดแทนครุภัณฑ์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยได้รับมอบครุภัณฑ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนขอบคุณในความกรุณาครั้งนี้

20170218_110720 20170218_110650 20170218_105457 20170218_105424 20170218_104800 20170218_104621 20170218_104525 20170218_100806 20170218_100514 20170218_1045570

Feb 09

ขอบคุณ โตโยต้าตาปี สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอขอบคุณ บริษัทโตโยต้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ช่วยเหลือ
มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียน รวมทั้งยังได้นำพนักงานของบริษัท มาช่วยฝื้นฟูโรงเรียนหลังจากประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

928 934118847 935 947 943

Nov 10

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียน

20151102_092403

20151102_094233

แบ่งกลุ่มนักเรียนเข้ากิจจกรรม

20151102_090519

นักเรียนเขียนกิจกรรม

20151103_155621

กิจกรรมไม้กวาดก้านมะพร้าว

20151110_150616

กิจกรรมไม้กวาดมือเสือ

20151103_155704

กิจกรรมดอกไม้ใบเตย

สนใจไฟล์เอกสาร คู่มือกิจกรรม ดาวน์โหลดได้ที่ กลุ่มงาน >งานวิชาการ

Nov 10

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมไดม่อน สุราษฎร์ธานี

20151107_092633 20151107_092608 20151107_093634
20151107_093008 20151107_081248 20151107_081257
20151107_081231 20151107_151158 20151107_085944

Jul 09

กีฬาสี

กิจกรรมกีฬสีนักเรียน ปีการศึกษา 2558   วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

May 16

ประชุมอบรม การทำสถานศึกษาพอเพียง

ประชุมอบรม การทำสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา  วิทยากรโดย อ.บุญส่ง  ศุภศิริรัตน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

20150513_10540920150513_10544520150513_105441 20150513_105430 20150513_105419 20150513_105403

Mar 12

สรุปผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2558

สมัครเข้าเรียนต่อเสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวนนักเรียน ดังนี้

วันรับสมัคร ม.1 ม.4 iรวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
20  มีนาคม 2558 4 8 12 12
21  มีนาคม 2558 8 5 13 2 2 15
22  มีนาคม 2558 1 3 4 4
23  มีนาคม 2558 3 3 3
24  มีนาคม 2558 3 2 5 5 11 16 21
รวม 16 21 37 5 13 18 55